CASE MINUTES
MINUTES DE L'AFFAIRE

Bizimungu et al. (Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza)

Date Trial Day No.
Journée d'audience
30 November 2001 Status Conference (Closed)
5 April 2002 Status Conference (Closed)
3 November 2003 Trial Day 1
6 November 2003 Trial Day 2
7 November 2003 Trial Day 3
10 November 2003 Trial Day 4
11 November 2003 Trial Day 5
12 November 2003 Trial Day 6
13 November 2003 Trial Day 7
14 November 2003 Trial Day 8
17 November 2003 Trial Day 9
18 November 2003 Trial Day 10
19 November 2003 Trial Day 11
20 November 2003 Trial Day 12
21 November 2003 Trial Day 13
24 November 2003 Trial Day 14
25 November 2003 Trial Day 15
28 November 2003 Trial Day 16
1 December 2003 Trial Day 17
2 December 2003 Trial Day 18
3 December 2003 Trial Day 19
4 December 2003 Trial Day 20
5 December 2003 Trial Day 21
8 December 2003 Trial Day 22
10 December 2003 Trial Day 23
11 December 2003 Trial Day 24
12 December 2003 Trial Day 25
15 December 2003 Trial Day 26
19 January 2004 Trial Day 27
21 January 2004 Trial Day 29
22 January 2004 Trial Day 30
23 January 2004 Trial Day 31
26 January 2004 Trial Day 32
27 January 2004 Trial Day 33
28 January 2004 Trial Day 34
29 January 2004 Trial Day 35
30 January 2004 Trial Day 36
03 February 2004 Trial Day 37
04 February 2004 Trial Day 38
05 February 2004 Trial Day 39
09 February 2004 Trial Day 40
10 February 2004 Trial Day 41
13 February 2004 Trial Day 42
16 February 2004 Trial Day 43
17 February 2004 Trial Day 44
18 February 2004 Trial Day 45
19 February 2004 Trial Day 46
20 February 2004 Trial Day 47
23 February 2004 Trial Day 48
24 February 2004 Trial Day 49
25 February 2004 Trial Day 50
26 February 2004 Trial Day 51
27 February 2004 Trial Day 52
01 March 2004 Trial Day 53
02 March 2004 Trial Day 54
03 March 2004 Trial Day 55
04 March 2004 Trial Day 56
05 March 2004 Trial Day 57 and Status Conference
08 March 2004 Trial Day 58
09 March 2004 Trial Day 59
10 March 2004 Trial Day 60
11 March 2004 Trial Day 61
12 March 2004 Trial Day 62
15 March 2004 Trial Day 63
16 March 2004 Trial Day 64
17 March 2004 Trial Day 65
18 March 2004 Trial Day 66
19 March 2004 Trial Day 67
22 March 2004 Trial Day 68
23 March 2004 Trial Day 69
24 March 2004 Trial Day 70
25 March 2004 Trial Day 72
04 June 2004 Status Conference
07 June 2004 Trial Day 73
08 June 2004 Trial Day 74
09 June 2004 Trial Day 75
10 June 2004 Trial Day 76
11 June 2004 Trial Day 77
14 June 2004 Trial Day 78
15 June 2004 Trial Day 79
16 June 2004 Trial Day 80
17 June 2004 Trial Day 81
21 June 2004 Trial Day 82
22 June 2004 Trial Day 83
23 June 2004 Trial Day 84
24 June 2004 Trial Day 85
28 June 2004 Trial Day 86
29 June 2004 Trial Day 87
30 June 2004 Trial Day 88
01 July 2004 Trial Day 89
05 July 2004 Trial Day 90
06 July 2004 Trial Day 91
07 July 2004 Trial Day 92
08 July 2004 Trial Day 93
13 September 2004 Trial Day 94
14 September 2004 Trial Day 95
15 September 2004 Trial Day 96
16 September 2004 Trial Day 97
20 September 2004 Trial Day 98
21 September 2004 Trial Day 99
22 September 2004 Trial Day 100
23 September 2004 Trial Day 101
24 September 2004 Trial Day 102
27 September 2004 Trial Day 103
28 September 2004 Trial Day 104
28 September 2004 Status Conference (Closed Session)
29 September 2004 Trial Day 105
30 September 2004 Trial Day 106
1 October 2004 Trial Day 107
4 October 2004 Trial Day 108
5 October 2004 Trial Day 109
6 October 2004 Trial Day 110
7 October 2004 Trial Day 111
8 October 2004 Trial Day 112
11 October 2004 Trial Day 113
12 October 2004 Trial Day 114
13 October 2004 Trial Day 115
14 October 2004 Trial Day 116
15 October 2004 Trial Day 117
18 October 2004 Trial Day 118
19 October 2004 Trial Day 119
20 October 2004 Trial Day 120
21 October 2004 Trial Day 121
22 October 2004 Trial Day 122
25 October 2004 Trial Day 123
26 October 2004 Trial Day 124
27 October 2004 Trial Day 125
28 October 2004 Trial Day 126
1 March 2005 Trial Day 127
2 March 2005 Trial Day 128
3 March 2005 Trial Day 129
4 March 2005 Trial Day 130
8 March 2005 Trial Day 131
9 March 2005 Trial Day 132
10 March 2005 Trial Day 133
14 March 2005 Trial Day 134
15 March 2005 Trial Day 135
16 March 2005 Trial Day 136
17 March 2005 Trial Day 137
18 March 2005 Trial Day 138
21 March 2005 Trial Day 139
22 March 2005 Trial Day 140
23 March 2005 Trial Day 141
24 March 2005 Trial Day 142
5 April 2005 Trial Day 143
6 April 2005 Trial Day 144
7 April 2005 Trial Day 145
8 April 2005 Trial Day 146
11 April 2005 Trial Day 147
12 April 2005 Trial Day 148
13 April 2005 Trial Day 149
14 April 2005 Trial Day 150
15 April 2005 Trial Day 151
18 April 2005 Trial Day 152
19 April 2005 Trial Day 153
2 May 2005 Trial Day 154
3 May 2005 Trial Day 155
4 May 2005 Trial Day 156
5 May 2005 Trial Day 157
10 May 2005 Trial Day 158
11 May 2005 Trial Day 159
12 May 2005 Trial Day 160
16 May 2005 Trial Day 161
17 May 2005 Trial Day 162
18 May 2005 Trial Day 163
25 May 2005 Trial Day 164
31 May 2005 Trial Day 165
1 June 2005 Trial Day 166
3 June 2005 Trial Day 168
6 June 2005 Trial Day 169
7 June 2005 Trial Day 170
8 June 2005 Trial Day 171
9 June 2005 Trial Day 172
10 June 2005 Trial Day 173
13 June 2005 Trial Day 174
14 June 2005 Trial Day 175
15 June 2005 Trial Day 176
16 June 2005 Trial Day 177
23 June 2005 Trial Day 178
31 October 2005 Pre-Defence Conference
1 November 2005 Trial Day 179
2 November 2005 Trial Day 180
7 November 2005 Trial Day 181
8 November 2005 Trial Day 182
9 November 2005 Trial Day 183
10 November 2005 Trial Day 184
14 November 2005 Trial Day 185
15 November 2005 Trial Day 186
16 November 2005 Trial Day 187
17 November 2005 Trial Day 188
21 November 2005 Trial Day 189
22 November 2005 Trial Day 190
23 November 2005 Trial Day 191
24 November 2005 Trial Day 192
28 November 2005 Trial Day 193
29 November 2005 Trial Day 194
30 November 2005 Trial Day 195
1 December 2005 Trial Day 196
5 December 2005 Trial Day 197
6 December 2005 Trial Day 198
7 December 2005 Trial Day 199
8 December 2005 Trial Day 200
12 December 2005 Trial Day 201
13 December 2005 Trial Day 202
14 December 2005 Trial Day 203
20 March 2006 Trial Day 204
21 March 2006 Trial Day 205
22 March 2006 Trial Day 206
24 March 2006 Trial Day 207
27 March 2006 Trial Day 208
28 March 2006 Trial Day 209
29 March 2006 Trial Day 210
30 March 2006 Trial Day 211
31 March 2006 Trial Day 212
3 April 2006 Trial Day 213
4 April 2006 Trial Day 214
5 April 2006 Trial Day 215
4 April 2006 Trial Day 216
10 April 2006 Trial Day 217
12 April 2006 Trial Day 218
13 April 2006 Trial Day 219
18 April 2006 Trial Day 220
19 April 2006 Trial Day 221
20 April 2006 Trial Day 222
21 April 2006 Trial Day 223
24 April 2006 Trial Day 224
25 April 2006 Trial Day 225
26 April 2006 Trial Day 226
2 May 2006 Trial Day 227
4 May 2006 Trial Day 228
5 May 2006 Trial Day 229
21 August 2006 Trial Day 230
22 August 2006 Trial Day 231
23 August 2006 Trial Day 232
24 August 2006 Trial Day 233
28 August 2006 Trial Day 234
29 August 2006 Trial Day 235
30 August 2006 Trial Day 236
31 August 2006 Trial Day 237
4 September 2006 Trial Day 238
5 September 2006 Trial Day 239
6 September 2006 Trial Day 240
7 September 2006 Trial Day 241
11 September 2006 Trial Day 242
18 September 2006 Trial Day 243
19 September 2006 Trial Day 244
20 September 2006 Trial Day 245
21 September 2006 Trial Day 246
22 September 2006 Trial Day 247
25 September 2006 Trial Day 248
26 September 2006 Trial Day 249
27 September 2006 Trial Day 250
28 September 2006 Trial Day 251
29 September 2006 Trial Day 252
2 October 2006 Trial Day 253
3 October 2006 Trial Day 254
4 October 2006 Trial Day 255
5 October 2006 Trial Day 256
6 October 2006 Trial Day 257
9 October 2006 Trial Day 258
12 October 2006

Status Conference

16 January 2007 Trial Day 259
17 January 2007 Trial Day 260
22 January 2007 Trial Day 261
23 January 2007 Trial Day 262
24 January 2007 Trial Day 263
25 January 2007 Trial Day 264
26 January 2007 Trial Day 265
29 January 2007 Trial Day 266
30 January 2007 Trial Day 267
31 January 2007 Trial Day 268
1 February 2007 Trial Day 269
5 February 2007 Trial Day 270
6 February 2007 Trial Day 271
7 February 2007 Trial Day 272
8 February 2007 Trial Day 273
9 February 2007 Trial Day 274
12 February 2007 Trial Day 275
13 February 2007 Trial Day 276
14 February 2007 Trial Day 277
15 February 2007 Trial Day 278
19 February 2007 Trial Day 279
20 February 2007 Trial Day 280
21 February 2007 Trial Day 281
30 April 2007 Trial Day 282
1 May 2007 Trial Day 283
2 May 2007 Trial Day 284
3 May 2007 Trial Day 285
7 May 2007 Trial Day 286
8 May 2007 Trial Day 287
9 May 2007 Trial Day 288
10 May 2007 Trial Day 289
14 May 2007 Trial Day 290
15 May 2007 Trial Day 291
16 May 2007 Trial Day 292
17 May 2007 Trial Day 293
21 May 2007 Trial Day 294
22 May 2007 Trial Day 295
23 May 2007 Trial Day 296
24 May 2007 Trial Day 297
28 May 2007 Trial Day 298
29 May 2007 Trial Day 299
30 May 2007 Trial Day 300
31 May 2007 Trial Day 301
4 June 2007 Trial Day 302
5 June 2007 Trial Day 303
6 June 2007 Trial Day 304
7 June 2007 Trial Day 305
11 June 2007 Trial Day 306
12 June 2007 Trial Day 307
13 August 2007 Trial Day 308
14 August 2007 Trial Day 309
16 August 2007 Status Conference
17 September 2007 Trial Day 310
18 September 2007 Trial Day 311
19 September 2007 Trial Day 312
20 September 2007 Trial Day 313
24 September 2007 Trial Day 314
25 September 2007 Trial Day 315
26 September 2007 Trial Day 316
27 September 2007 Trial Day 317
28 September 2007 Trial Day 318
2 October 2007 Trial Day 319
3 October 2007 Trial Day 320
4 October 2007 Trial Day 321
8 October 2007 Trial Day 322
9 October 2007 Trial Day 323
10 October 2007 Trial Day 324
11 October 2007 Trial Day 325
16 October 2007 Trial Day 326
17 October 2007 Trial Day 327
18 October 2007 Trial Day 328
22 October 2007 Trial Day 329
23 October 2007 Trial Day 330
24 October 2007 Trial Day 331
25 October 2007 Trial Day 332
30 October 2007 Trial Day 334
31 October 2007 Trial Day 335
1 November 2007 Trial Day 336
2 November 2007 Trial Day 337
5 November 2007 Trial Day 338
6 November 2007 Trial Day 339
7 November 2007 Trial Day 340
8 November 2007 Trial Day 341
28 January 2008 Trial Day 342
4 February 2008 Trial Day 343
5 February 2008 Trial Day 344
11 February 2008 Trial Day 345
12 February 2008 Trial Day 346
18 February 2008 Trial Day 347
19 February 2008 Trial Day 348
20 February 2008 Trial Day 349
21 February 2008 Trial Day 350
25 February 2008 Trial Day 351
26 February 2008 Trial Day 352
27 February 2008 Trial Day 353
28 February 2008 Trial Day 354
3 March 2008 Trial Day 355
4 March 2008 Trial Day 356
5 March 2008 Trial Day 357
6 March 2008 Trial Day 358
10 March 2008 Trial Day 359
11 March 2008 Trial Day 360
12 March 2008 Trial Day 361
13 March 2008 Trial Day 362
17 March 2008 Trial Day 363
18 March 2008 Trial Day 364
19 March 2008 Trial Day 365
14 April 2008 Trial Day 366
15 April 2008 Trial Day 367
16 April 2008 Trial Day 368
17 April 2008 Trial Day 369
21 April 2008 Trial Day 370
22 April 2008 Trial Day 371
23 April 2008 Trial Day 372
24 April 2008 Trial Day 373
25 April 2008 Trial Day 374
28 April 2008 Trial Day 375
29 April 2008 Trial Day 376
30 April 2008 Trial Day 377
1 May 2008 Trial Day 378
5 May 2008 Trial Day 379
6 May 2008 Trial Day 380
7 May 2008 Trial Day 381
8 May 2008 Trial Day 382
12 May 2008 Trial Day 383
14 May 2008 Trial Day 384
15 May 2008 Trial Day 385
19 May 2008 Trial Day 386
20 May 2008 Trial Day 387
21 May 2008 Trial Day 388
22 May 2008 Trial Day 389
26 May 2008 Trial Day 390
27 May 2008 Trial Day 391
27 May 2008 Status Conference
2 June 2008 Trial Day 392
3 June 2008 Trial Day 393
4 June 2008 Trial Day 394
5 June 2008 Trial Day 395
9 June 2008 Trial Day 396
10 June 2008 Trial Day 397
11 June 2008 Trial Day 398
12 June 2008 Trial Day 399
1 December 2008 Trial Day 400
2 December 2008 Trial Day 401
3 December 2008 Trial Day 402
4 December 2008 Trial Day 403
5 December 2008 Trial Day 404