ITANGAZO RIGENEWE ABANYAMAKURU


ICTR/INFO-9-2-261.KR
Arusha, Ku wa 17 Mata 2001

Urubanza rwa Kamuhanda rwatangiye Ku wa 17 Mata 2001


Iburanishwa rya Jean de Dieu Kamuhanda, wahoze ari Ministri w’Amashuri Yisumbuye, Ubushakashatsi n’Umuco ryatangiye ku wa 17 Mata  mu Rugereko rwa mbere No. II rw’Urukiko Nshinjabyaha Mpuzamahanga rwagenewe u Rwanda rwicaye Arusha.

Kamuhanda yagizwe Minisitiri muri Leta y’Abatabazi ku wa 25 Gicurasi 1994; araregwa ibyaha by’itsembabwoko; kugambanira gukora itsembabwoko; guhamagarira abantu ku mugaragaro kandi mu buryo bataziguye gukora itsembabwoko; n' ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo itsembatsemba, ubwicanyi no gusambanya ku gahato.

Umushinjacyaha, Bwana Ken Fleming Q.C. (Australia), mu ijambo rye r’yibanze yavuze ko azaha Urukiko ibimenyetso byerekana ko Kamuhanda yatanze intwaro kandi akayobora n’ibitero byakoze itsembabwoko muri Komine Gikomero ya Kigali Ngari.

Urubanza rwa Kamuhanda rukurikiranye n’ urw’ André Ntagerura; wari Minisitri w’Ubwikorezi n’Itumanaho, akaba aburanishirizwa mu itsinda ryiswe irya Cyangugu. Uwari Minisitiri w’intebe, Jean Kambanda, we yemeye icyaha akatirwa gufungwa burundu.  Kamuhanda abaye uwacyenda mu bantu bafungiye Arusha bafite imanza ziburanishwa mu Rugereko Rwambere rw’Iremezo

Imanza z’abandi bantu umunani bahoze ari abaminisitri, ubu bakaba bafungiye Arusha, zizatangira mu minsi mike iri imbere.

Kamuhanda yunganirwa mu rukiko na Me. Aisha Condé wo muri Gineya na Me. Grace Amakye wo mu Bwongereza.

Kamuhanda yafatiwe i Bourges mu Bufaransa ku wa 26 Ugushyingo 1999, yagejejwe ku Rukiko Arusha ku wa 17 Werurwe 2000.


Niba hari ibindi bisobanuro ukeneye, reba kuri website:  www.ictr.org cyangwa ubaze ibiro by’itangazamakuru TPIR. 
Arusha International Conference Centre, Po. Box 6016, Arusha, tanzania,
telefoni:  1 212 963 2850 cyangwa 255 27 2504367 – 72 Fax: 1 212 963 2848 cyangwa 255 27 2504000/4373 Arusha 
e-mail:  ictr-press@un.org.